دستگیره کابینت به عنوان جز جداناپذیر درب ها و کشو ها نقش کاملا عملکردی برای کابینت ها دارد.  دستگیره ها در واقع یک مرکز محوری برای ورود نیرو و اعمال کشش برای بازوبسته کردن درب ها و کشو ها به کار می رود. طراحی دستگیره ها بسیار متنوع است و بسته به سلیقه و سبک کار میتواند انتخاب شود. جانمایی دستگیره ها بر روی کار نیز متغیر است و می تواند با توجه به فرم دستگیره در جهات و جایگاه های مختلف قرار بگیرند.

انواع دستگیره کابینت آشپزخانه