تفاوت طراحی داخلی و معماری داخلی : زمانی که صحبت از دکوراسیون یک مکان می شود، دو تخصص وجود دارد که معمولا با هم اشتباه گرفته شده و تفاوت میان آن ها برای همه مشخص نیست؛ این دو تخصص عبارتند از معماری داخلی و طراحی داخلی. هر چه قدر هم که در زمینه دکوراسیون این دو تخصص در کنار یکدیگر و با یک عنوان نام برده شوند، اما در واقع دارای تفاوت ها و ویژگی های متمایزی از یکدیگر هستند. اما تفاوت این دو با یکدیگر چیست؟ زمانی که می خواهید محیط کار و یا زندگی خود را طراحی کنید لازم است که با کدام تخصص همکاری کنید؟ برای پاسخ به این پرسش ها و آشنایی با ویژگی ها و تفاوت طراحی داخلی و معماری داخلی با پویانو همراه باشید:

تفاوت طراحی داخلی و معماری داخلی