شرکت معماری «دلتااستودیو» (Deltastudio) مجموعه‌ای از مصالح تک‌رنگ را برای خلق اتاق‌هایی پرنور با چشم‌اندازهایی از مناظر اطراف در این خانه بازسازی شده‌ روستایی مدرن در نزدیکی شهر ایتالیایی «کاپرارولا» (Caprarola) بکار برده‌است.

خانه بازسازی شده‌