بدون شک مدل های پنجره و درب ها از مهم ترین عناصر در معماری داخلی خانه ها به شمار می روند. درب ها عناصری هستند که فاصله میان اتاق ها از یکدیگر را مشخص کرده و هم چنین باعث می شوند تا هر اتاقی فضا و حریم خصوصی خود را داشته باشد. پنجره ها نیز وسیله ارتباطی میان فضای داخلی خانه با فضای بیرون به شمار می روند و در صورت نبود آن ها خانه تبدیل به یک جعبه تاریک خواهد شد.

مدل های پنجره با توجه به مشخصات فنی